Süper Kritik Ekstraksiyon

Süper Kritik Ekstraksiyon Nedir ?

Temel Prensip: Süper Kritik Ekstraksiyon Nedir ?

Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonu; herhangi bir karışım içerisinden istenilen maddenin uygun bir çözücü yardımı ile çekilerek ayrılması işlemidir. Bu ayrım sırasında CO2 kullanılmaktadır. Belli basınç ve sıcaklıkta CO2 süperkritik faza geçilerek karışım içerisindeki mikro elementler çözündürülerek ekstrakte edilir. Akabinde basıncın düşürülmesi ile akışkan çözünen maddeden kolaylıkla ayrılır. Elde edilen ürün tamamıyla uçucu gazlar dahil diğer tüm mikronlarından arındırılmış, yenilebilir yağ ve ekstre olarak hazır hale gelir.

Süper Kritik Ekstraksiyon Sisteminin Avantajları

Isıya duyarlı bileşiklerin ayırma ve saflaştırma süreçleri için SC akışkan ekstraksiyonu en etkin yöntemdir.
SC akışkan ekstraksiyonunda kullanılan akışkanlar inert çözücülerdir. Bu özelik, SC koşullarda gerçekleştirilen ekstraksiyon işlemlerinde herhangi bir hidroliz, oksidasyon yada bozunma tepkimesinin gözlenmez.
SC akışkanın dolgulu kolon ekstraktöre sürekli olarak beslenmesi, ekstraksiyon işlemlerinde yürütücü kuvvetin artmasına neden olur, bu da kütle aktarım hızının artırır.
SC akışkanların yüzey gerilimi çok düşük olduğundan, gözenekli katılara daha kolay girebilmektedir. Böylece artan kütle aktarım hızı işletme süresini azaltmakta.
SC akışkanların çözme güçleri, sıcaklık yada basınç değerlerindeki küçük değişimler ile büyük ölçüde değişmektedir.
SC akışkanlar ile ekstraksiyon işlemi sona erdiğinde, basıncın düşürülmesi ile akışkan, çözünen maddeden kolaylıkla ayrılabilmektedir. Bu yöntemde üründe çözücü kalıntısı kalmamakta ve yeni bir saflaştırma işlemine gereksinim duyulmamaktadır.
Daha az çözücü harcanması ve özellikle SC akışkanlarla gerçekleştirilen ekstraksiyon işlemlerinde CO2 kullanılması, çevreye daha duyarlı işlemler ortaya koymuştur.
Doğal ürünler bileşimlerinde düşük miktarlarda bulunan değerli endüstriyel ürünlerin ayırma işlemlerinde, SC akışkan ekstraksiyonu etkin bir süreçtir.
SC akışkanlarla ekstraksiyon süreçlerinde kullanılan akışkan ekstraktöre tekrar geri beslenebilir ve çözücü kaybı azaltıldığından ekonomik bir ayırma sürecidir.

Süper Kritik Ekstraksiyon; sahip olduğu avantajlar nedeniyle klasik çözücü ekstraksiyon yöntemlerinin yerini almaktadır.

Süper Kritik Ekstraksiyon Sisteminin Bazı Kullanım Alanları

Doğal ürünlerden aktif bileşenlerin ekstraksiyonu,
Biyokimyasal karışımların ayrılması,
Tanecik tasarımı, yüksek basınç mikronizasyonu ve püskürtmeli kurutma,
Kristalizasyon (kaplama)…
Jeolojik oluşumlardan yağ ve gaz kazanımı…

Doğal ürünlerden aktif bileşenlerin ekstraksiyonu,
Biyokimyasal karışımların ayrılması,
Tanecik tasarımı, yüksek basınç mikronizasyonu ve püskürtmeli kurutma,
Kristalizasyon (kaplama)…
Jeolojik oluşumlardan yağ ve gaz kazanımı.
Aroma ekstraktlarının hazırlanması,
Kolesterolün uzaklaştırılması,
Narenciye sularının acılığının giderilmesi,
Yağ ve aromaların fraksiyonlanması,
Reçel sterilizasyonu…

Polimerizasyon, polimerik köpüklerin üretimi,
Polimerlerin fraksiyonlanması,
Polimer işleme…
İmplant malzemelerin sterilizasyonu,
Mikro- ve nanotaneciklerin sterilizasyonu,
Yağlanmış metal malzemelerin streilizasyonu…

Sulu çözeltilerden organik atıkların uzaklaştırılması,
Süreç akımlarından toksik malzemelerin uzaklaştırılması,
Topraktan ağır metallerin uzaklaştırılması…

Düşük buhar basınçlı yağların fraksiyonlanması veya saflaştırılması,
Seramik işleme,
Aktif karbon rejenerasyonu,
Polar ve polar olmayan bileşenlerin ayrılması…

Kömür sıvılaştırma,
Kömürden ve bitümden gazlaşabilir maddeler ve yağların ekstraksiyonu,
Kalıntı ekstraksiyonu,
Jeolojik oluşumlardan yağ ve gaz kazanımı…

Tekstil boyama (polietilen elyafları),
Tekstil temizleme ve kuru temizleme